zpět na úvod

O SPOLEČNOSTI

NAŠE PRODUKTY

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

REFERENCE

POVINNÉ INFORMACE

GDPR

KONTAKTY

PORTÁL PRO KLIENTY

 

Povinně zveřejňované informace

 

 

 

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:


K § 88, bodu 1, písm. a):

 1. Jméno: Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.

 2. Sídlo Plukovníka Malého 1881/1, 370 05 České Budějovice

 3. Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Jana Pokorná, člen představenstva (ve všech věcech), telefon: 607 525 340, mail: pokorna@pmbohemia.cz

 4. Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého (řazeno abecedně):

  4.1. Ing. Jarmil Červený, sídlo: Litvínovice 234, 370 01 České Budějovice

  4.2. Karel Jaroš, sídlo: K Babínu 297, 290 01 Poděbrady

  4.3. Lenka Klečacká, sídlo: Švantlova 1805, 397 01 Písek

  4.4. Alena Kuncová, sídlo: Nádražní 1221, 399 01 Milevsko

  4.5. Věra Reisingerová, sídlo: Mírová 173, 386 01 Strakonice

  4.6. Ing. František Režný, sídlo: Pekařská 1503/86, 747 05 Opava

  4.7. Věra Vyroubalová, sídlo: Drhovice 88, 391 31 Drhovice

  4.8. Jiří Zapletal, sídlo: Karla Mareše 1373/8, 779 00 Olomouc

K § 88, bodu 1), písm. b):

 Samostatný zprostředkovatel i vázaní zástupci jsou zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)


K § 88, bodu 1), písm. c):

 Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3., telefonické spojení: 607 525 340, mail: pokorna@pmbohemia.cz). Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz) Při řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění je možné se obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. – www.ombudsmancap.cz.


K § 88, bodu 1), písm. d):

 Jméno zastoupeného:

  1. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník

  2. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.

  3. V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.


K § 88, bodu 1), písm. e):

 Jména pojišťoven, pro které jsou samostatný zprostředkovatel i vázaní zástupci oprávněni distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

  Allianz pojišťovna, a.s.

  AXA ASSISTANCE CZ

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

  ČSOB Pojišťovna, a.s.

  DIRECT pojišťovna a.s.

  Europ Assistance - prostřednictvím pobočky v Irsku

  Euler Hermes Europe SA, organizační složka

  ERV Evropská pojišťovna, a.s.

  Generali Česká pojišťovna, a.s.

  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

  Kooperativa, pojišťovna a.s.

  Komerční pojišťovna, a.s.

  Pillow pojišťovna, a.s.

  Pojišťovna VZP, a.s.

  Slavia pojišťovna a.s.

  UNIQA pojišťovna, a.s.


K § 88, bodu 1), písm. f):

Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.


K § 88, bodu 1), písm. g):

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Pojišťovacího makléřství BOHEMIA, a.s. nebo jeho vázaných zástupců.


K § 88, bodu 1), písm. h):

Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. je odměňováno provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.


K § 88, bodu 1), písm. i):

Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. je odměňováno pojišťovnou. V případě, že by mělo být odměňováno zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi Pojišťovacím makléřstvím BOHEMIA, a.s. a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.


K § 88, bodu 1), písm. j):

V případě, že by mělo být Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. odměňováno přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi Pojišťovacím makléřstvím BOHEMIA, a.s. a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:
  1. Pevnou částkou nebo
  2. Hodinovou sazbou nebo
  3. Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti


Informace poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: www.pmbohemia.cz/info.htm nebo formou písemné zprávy.


___________________________________________________________________

 

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb


ZDE

 

 

 

Copyright © 2023 - Pojišťovací makléřství BOHEMIA a.s., Plukovníka Malého 1881/1, 370 05 České Budějovice. Všechna práva vyhrazena